на седем месеца и вече отегчени? Нерва на някои хора.

Ако изглежда, че играчките на всички останали са много по -забавни, намерете друга майка, с която да търгувате. Съгласете се на търговски период като 2 седмици и след това търгувайте обратно. Ако се мотаете с по -голямо притежание, наречете го смяна на играчки. Всеки носи нещо, с което детето й се отегчава при следващия Playdate и се прибира вкъщи с нещо различно.

Приятелката ми Лори ми предложи да направим това най -добре преди празниците (и двамата летяхме), за да можем да извадим нова играчка в самолета и да държим детето заета за две допълнителни минути.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *